Jäsenkerhot Tulosta Sähköposti

Itä-Suomen Urheiluilmailukeskus ry:n jäsenet ovat ilmailuyhdistyksiä. Jäsenyhdistyksissä on yhteensä lähes 250 henkilöjäsentä ja niissä harrastetaan ilmailulajeja eri lajeissa: Lennokkeja, simulaattoreita, moottorilentämistä, moottoripurjelentämistä, ultrakevytlentämistä ja purjelentoa. Myös yhteiskuntaa palveleva toiminta on keskeistä toiminnassa, kuten kulovalvontalennot ja etsintä/pelastuslentotoiminta (SAR).